top of page
Projekt bez tytułu (4).png
TORPOL crest

NEW

Royal Collection

dare to dream kamijami
Collection2021
STANDARD CATALOGUE
CAT & DOG CATALOGUE
Baleno CATALOGUE
Torpol

High quality horse, rider and stable equipment

We deliver clothing and riding accessories of the highest quality for professionals and amateurs. We believe our products meet the highest standards bringing joy and satisfaction to its users. Our team is a group of people who converted passion into work. It brings us motivation for further development.

AMBASSADORS

Pomorskie Poland
FE EU
PL
Samorząd Województwa Pomorskiego
UE

W ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” Torpol Sp. z o.o. ubiega się o wsparcie w wysokości 69 777,09 PLN.

SPEKTRUM LOGO

Firma Torpol Sp. z o.o. otrzymała grant wysokości 72 275 zł netto PLN w ramach projektu "Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Nr Umowy o powierzenie grantu UDG-SPE.03.2022/113

Pomorskie Poland
FE REGIONAL
PL
Samorząd Województwa Pomorskiego - logo
UE EFRR

W ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” Torpol Sp. z o.o. otrzymała wsparcie w wysokości 72 521,64 PLN.

FE

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia Przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19.

W ramach Programu Torpol Sp. z o.o. otrzymała wsparcie w wysokości 183 491,31 PLN, dzięki któremu cel dofinansowania został osiągnięty.

Pomorskie Poland
FE REGIONAL
PL
Samorząd Województwa Pomorskiego - logo
UE_EFRR

„Internacjonalizacja i rozwój marki Torpol na rynkach wschodnich – Rosja, Ukraina”. W ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” Torpol Sp. z o.o. otrzymała wsparcie w wysokości 42 503,39 PLN.

Pomorskie Poland
FE REGIONAL
PL
Samorząd Województwa Pomorskiego - logo
UE_EFRR

„Internacjonalizacja i rozwój marki Torpol na rynkach skandynawskich – Szwecja, Finlandia”. W ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” Torpol Sp. z o.o. otrzymała wsparcie w wysokości 37 817,20 PLN.

FE REGIONAL
PL
UE_EFRR

Projekt Polskie Mosty Technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III oś priorytetowa „Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu Torpol Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 398,00 PLN. 

evolon

Evolon - fabric of a new generation

Only in TORPOL products!

TORPOL ABSORBENT
TORPOL Breathable
TORPOL ECO
TORPOL Antibacterial
TORPOL antyalergiczny
EVOLON RUG

Absorbent

Breathable

Eco

Antibacterial

Antiallergic

bottom of page